COMUNICAT din 10.11.2011

10-Nov-2011

COMUNICAT
din 10.11.2011

 

În data de 09.11.2011 a avut loc la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor o întâlnire de lucru între, reprezentanţi ai conducerii M.A.I. şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, având ca temă :dezbaterea proiectului „Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea reorganizării Poliţiei Locale".

 

Alături de reprezentanţii M.A.I. au participat ca invitaţi: preşedintele executiv al Asociaţiei Municipiilor din România, D-nul Gheorghe Falcă - primarul municipiului Arad, secretarul municipiului Piteşti, D-nul Iosif Cerbureanu - preşedintele Asociaţiei Secretarilor din România, precum şi grupul de experţi desemnaţi pentru a prezenta propuneri legate de normele care reglementează organizarea şi funcţionarea poliţiei locale, alcătuit din: Bretfelean Valentin - Constantin-director executiv al Direcţiei Poliţia locală Tîrgu Mureş, Codescu Ciprian-director executiv al Poliţiei locale Braşov, Mihai Ciprian-director executiv adjunct al Poliţiei locale Piteşti, Dobrilă Aurel-director general al Poliţiei locale Sector 2 Bucureşti, respectiv preşedintele Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali, Găzdac C. Florian-director general al Poliţiei locale Satu Mare.

 

Discuţiile, ce s-au purtat pe parcursul a aproximativ 6 ore, s-au axat pe enunţarea câtorva principii, esenţiale pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei locale, din perspectiva reorganizării propuse de proiectul în cauză şi au fost dezvoltate prin dezbaterea fiecărui articol propus prin „Proiect".

 

Abordările principale au făcut trimitere la:

  • menţinerea actualilor poliţişti locali cu atribuţii pe linia ordinii publice şi circulaţiei rutiere, cu precădere pe respectivele domenii;
  • continuarea activităţilor specifice pe segmentul de pază a obiectivelor de interes public şi privat local;
  • reevaluarea normativelor rezultate din O.U.G. nr.63/2010, cu privire la numărul de poliţişti locali cu atribuţii pe ordine publică şi circulaţie rutieră, la 1.000 de locuitori ai unităţii administrativ teritoriale; 
  • exercitarea atribuţiilor funcţionale pe segmentul ordinii publice şi circulaţiei rutiere, atât de către actuali poliţişti locali cât şi de către funcţionari publici cu statut special;
  • stabilirea, ca principiu, a faptului că din conducerea poliţiei locale vor face parte atât funcţionari publici cât şi funcţionari publici cu statut special;
  • crearea cadrului legal cu privire la întărirea autorităţii primarului, ca instituţie ce organizează şi răspunde de asigurarea şi menţinerea ordinii publice pe raza unităţii administrativ teritoriale;
  • elaborarea de către M.A.I. de norme şi proceduri de acţiune, general valabile la nivelul poliţiei locale, aprobate prin ordin al ministrului de resort;
  • implicarea legislativului local, prin emiterea şi aprobarea de norme obligatorii pentru poliţia locală, consfinţite prin hotărâri proprii, ce decurg din specificitatea fiecărei unităţi administrativ teritoriale;

 

În scopul interconectării şi operaţionalizării obiectivelor enunţate mai sus, vor avea loc, în zilele următoare, dezbateri cu participarea specialiştilor din structurile M.A.I. şi poliţie locală, sub coordonarea reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România.

 

Preşedintele F.N.P.L
Găzdac Claudiu Florian

Înapoi

Vremea