Cerere de afiliere la Federația Națională a Polițiștilor Locali din România

Subscrisa     persoană juridică română conform certificatului de înscriere numărul     din data de     cu sediul în    , reprezentată de Dl(Dna)     în calitate de președinte, solicităm afilierea la FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI.


Asociația este constituită din salariații din cadrul Poliției Locale  are un număr de   membrii.

Asociația este constituită la nivel de *  .


Am luat la cunoștință de prevederile statutului FEDERAȚIEI NAȚIONALE A POLIȚIȘTILOR LOCALI și ne angajăm să-l respectăm, să milităm pentru realizarea scopului pentru care a fost constituită și să achităm lunar cotizația stabilită în statut. (Consultați statutul aici)Data:

Semnătura:


Telefon:


*Se va menționa nivelul de organizare al asociației: oraș, comună, municipiu, municipiu reședință de județ sau județ.

Dacă doriți să trimiteți formularul pe fax vă rugăm folosiți formularul de aici și să îl trimiteți la următorul fax: 0368-457.012.

Vremea